35 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Tony Cliff - Troçki Cilt Iıı - Marks 21 Yayınları

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Tony Cliff'in Troçki biyografisinin üç Cildi "Yükselen Stalinist Bürokrasiye Karşı Mücadelesi"ni anlatıyor. Devrim ve İç Savaş yıllarında Troçki, milyonlara liderlik ediyordu. Lenin'le birlikte Bolşevik Partisi'nin, hükümetin ve Komünist Enternasyonal'in lideriydi. 1927 sonunda Troçki partiden ihraç edildi, evvela SSCB'nin irak doğusundaki Alma Ata'ya sürüldü; sonra da hudut dışı edildi. 1927'den 1940'da suikast sonucu katledilinceye kadar izole bir yaşam yaşadı ve tüm dünyada sınırlı sayıda yandaşlarından oluşan gruplara liderlik etti.

Bu kitap iki devre arasında kalan 1923-27 yıllarını kapsıyor. Bu dönemde onu, yükselmekte olan Stalinist bürokrasiye karşı muhalefet yürütürken görüyoruz. Birçokları ya teslim olur ya da kenara çekilirken Troçki, tüm Ödün ve yalpalamalarına karşın Stalinist gericiliğe karşı mücadelesini sürdürdü. Mücadelesinden vazgeçirmek için yapılan tüm fiziksel ve psikolojik baskılara inatla direnmesi onun çok geniş tarihi başarısıdır.

Troçki 1927'ye gelindiğinde artık Stalin'in suçlarının tüm vahametini kavramıştı. Zinoviev ve Kamenev'le kurduğu blok parçalandığında Stalin için "devrimin mezar kazıcısı" diyecekti. Bu dönemden sonra Stalinist bürokrasi ile tam bir uzlaşmazlık arasında olacaktı.
(Tanıtım Büleninden)