8 The Download
0 Comment
18.04.2020 Upload date

Toplum Ve Bilim Sayı 70

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...çlerin bireysel ve kollektif açılardan canlandırılmasından geçtiğini savu-nuyor. Son olarak, Baker’in eleştirisi, psikanalizin üretimden çok yoruma, kulla-nımdan çok ‘mübadele’ye, mücadeleden çok uzlaşmaya atfetme eğiliminde ol-duğu bir değerler silsilesi üzerinde, kullanıma açık hangi alanları gizlemiş, göz-lerden saklamış olabileceği tartışmasıyla son buluyor: Sevmek, hissetmek veüretmek sorunlarında ancak psikanaliz dışından verilebilecek bazı olası cevap-ların aranması bu tartışmanın ana eks...