9 The Download
0 Comment
21.05.2020 Upload date

Toygar Akman - Boyutlar

Bilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

...aki bu denemesinin bu tanım ve kavram kargaşalarını, ko-nunun temyîz sâhibi ehli indinde, dram atik bir biçimde ortaya koyacağını ve boyut kavramından sapmaların mâcerâsını gözler önüne' sermek husûsunda da aydınlatıcı ve düşündürücü bir ça-lışma olacağım ümid ediyorum.Bu takdîm yazısından sonra, kitabın Ek bölümünde “Fizik için ideal Bir Dil Olarak Geometri Dili”ne dair kısa bir giriş yap-mak husûsunda da bir imkân verilmiş olmasından dolayı son derece mutluyum.T A K D I MP ro f. D r. A h m e d...