0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Tülay Metin - Ortaçağ Akdenizinde Menteşe Beyliğinin İktisadî Faaliyetleri Ve At Ticareti

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 337 KB

...kete geçen papalık, Memlûklere erzak ve mühimmat götüren veya gönderenleri halk düşmanı ilân ederek ebedi lanet ve teşhire düçar kıldı (1304). Böylece Memlûkler Hıristiyanların düşmanı olarak telakki edildiler. (Thomas, ty: 35, 36) Bununla birlikte İskenderiye’ye mal nakledenlerin aforoz edilmesine karar verildi (Thomas, ty: 337). At, köle, demir, mızrak ve gemi yapımında kullanılan ahşap malların alımına yasak getirildi (Zachariadou, 1983: 133). Memlûklerin Haçlılara karşı izlemiş olduğu siyase...