0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Turgut Uyar'ın Şiiri Üzerine Notlar - Orhan Koçak

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 753 KB

...ü hiçbir zaman tek başına çalış­maz; işini görürken hep öbürüne, Eros'a ihtiyaç duyar.4 Bir yüzü, bir imago'su yoktur ölümün, ancak hayalın yüzeyini kavurduğu, kararllığı, buruşturduğu yerde belli eder kendini -istek ve azalma, istekler içinde azalma, isteğin için­deki azalma, isteği başlatan ve bitiren azalma. Turgut Uyar'ın Şiiri 7 9 Hayır, Freud'un tanıklığına başvuramayız henüz: Thanatos, tükenme dürtüsü, biyolojiyle psikolojinin birbirine değdiği alana ait bir kavramdır, bir doğa de­vinimin...