12 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Turhan Selçuk - Hal Ve Gidiş Sıfır

Çizgi Roman

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 43 MB

...gun­laıan,kendine özgü çizgileriyle çok kimse­nin uzun makalelerde anlatmak isledikleri-ni bir çırpıda gözler önüne seriveren bir sa­natçı olarak parladı. Türkiye'nin tereddüt­süz bir numaralı karikatüristi olurken UnU smırlorımızın ötesine taııyor ve sonat olo­n!ndo ülkemizin yUzUnü güldürüyordu. MİL­LIYET'te yayınlanan karikatürleri uluslara­rası ödüller kozonıyor,dUnyonın birçok ul­kesinde tanıtılıyordu. Ve TURHAN, gazete­nizin boıorısındo ı:öylelikle büyük bir rol oynuyordu ... ABDİ İPEKÇİ 3...