5 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Türk Dostu Pierre Loti’Nin Gözüyle Ermeni Meselesi Kemal Kurak

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 176 KB

...hipler, tüccarlardan çok sayıda mektup aldığını ve bu mektuplar-da “Türkler’i müdafaa ediniz. Çok saf, çok namuslu, din hürriyetine saygılı ve iyi yürek-li bu milleti sonuna kadar müdafaa ediniz.” denildiğini anlatır10. Her taraftan rica edildiği gibi İslam’ı savunduğunu çalıştığını söyleyen Loti “Fakat, sesim, bu konunun cahili olan-ların ücretli iftiraları ve menfaat gürültüleri arasında boğuluyor, özellikle, bilgisizlikten, Türkler’in durumunu kavrayamamaktan do-layı hakaretlerde bulunuluyor”...