3 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Türk - Ermeni Birliğinin Kuruluşu,bozuluşu

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 303 KB

...hayal ettiği “Sıçak Denizler” daha rahatlıkla inebilmek.Rusya’nın iç isyanlarda kullandığı un-surlar, kendisiyle aynı din, mezhep ve ırk-tan olması sebebiyle Ortodoks Hıristiyanlar oldu. Balkanlarda, hem kendi mezhebi ve hem de kendi ırkı Slav ırkında olan Osmanlı yönetimindeki Sırplar, Karadağlılar ve Bul-garları, bağımsızlıkları yolunda erkenden tahrike başladı. Ardından Ortodoks Grekleri (Yunanlılar) ve Ortodoks Romenleri tahrik işine girişti. (9) Y. G. Çark, Türk Devlet Hizmetinde Ermeniler,...