3 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Türk-Ermeni İlişkilerinde Tarihi Kırılma Noktası Tehcir Hadisesi

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 255 KB

...oruyucu-su olarak kendisini ilan etmişti. 1895 yılında Berlin Antlaşmasının 61. maddesi gereğince Fransa Osmanlıya Ermeniler için ıslahat ya-pılması konusunda yoğun baskı yapmıştı. Bunlardan güç alan Ermeniler daha sonra aynı yılın Eylül ayında ayaklanmaların en bü-yüklerinden olan Zeytun İsyanını çıkarmış-lardı. Bu ve daha sonraki isyanlarda Fransız Konsoloslarının ve elçilik görevlilerinin de payının olduğu bilinmektedir. Nitekim isyan başladıktan sonra elebaşılar Fransız konsolo-sunun yardımı...