100 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

Türk Mitolojisi - Bahattin Uslu

Mitoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...a mitoloji gerçekliğin yansıması gibi anlam belli eden mitolojik bilgilere dönüşmüş du­rumdadır. Demek ki mitoloji olayları değil, olayların meydana çıkma sebeplerini açıklar, reel dünyanın resmini çizmez ama bu dünyanın simgelerle algılanmasını sağlar. Mitler tarih öncesi dönemlerde oluş­tuğu için onların izlerini bulmak, aslına ulaşmak, hatta hangi millete ait olduğunu belirlemek araştırıcılar için oldukça wrdur. Mitlerin en belirleyici özelliği inançla ilgili olmasıdır. Belki de bu yönü mitle...