86 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Türk Mitolojisi - Pertev Naili Boratav

Mitoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

....Boratav, Notes sur Azrail dans le folklore turc [Türk Folklorunda Azrail Üzerine Notlar], "Oriens" [Doğu], IV, 1951, s.58-79.Boratav 1954: P.N.Boratav, Un mythe turc sur Toriğine du premier homme d'apres Abu Bakr b. Abd-Allah [Abu Bakr b. Abd-Allah'e göre İlk insanın kökeni hakkında bir Türk destanı], "Proceedings of the International Congress of Ori­entalists" [Uluslararası Oryantalistler Kongresi Tutanakları], Cambridge ve Londra 1954, s.198 ve sonrası.Boratav 1955: P.N.Boratav, Contes turcs ...