0 The Download
0 Comment
20.11.2020 Upload date

Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi 31

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...nlene­rek geliştirdiği perspektif anlayışı, kompozisyonun daha çok iki boyutlu bir yapı içinde algılanmasına neden olur. Degas görme duvgusu zayıfladıktan sonra yağlı­bovayı bırakmış, yalnız pasteli kullanmıştır. Hem yağlı boyaları hem de pastcllcrı renk açısından 18. yy resim anlayışını çağrıştırır. Yaşamının son yıllarında 7-t tane küçük boyutlu heykel yapmıştır. Bunlarda genellikle balerinleri, yıkanan kadınları ve atları konu almış, hareketi yakalamada rcsimlcrindekine denk bir başarı göster...