3 The Download
0 Comment
22.04.2020 Upload date

Türk Ve Türkiye Algısı Bağlamında Ermenistan

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 553 KB

...sınır kapılarını kapatarak bir anlamda Rusyacıların organize ettiği bir sürecin içine çekilmiş oldu. Türk ve Türki-ye algısında bir nebze bağımsızlıkla başlayan olumlu değişim olumsuz etkilenmeye başla-mıştı. Bu kararına rağmen Türkiye savaşın durdurulması barışın tesis edilebilmesi için sürekli Ermenistan yetkilileriyle görüşmüştür. Türkiye’nin gayesi bölgede huzur ve barışın hâkim olması amacını taşımaktadır.Rusya ise bölgede NATO ülkesi olarak Türkiye’nin aktif rol almasından rahatsızlığı-nı ...