2 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Türkiye-Ermenistan İlişkileri Ve Dağlık Karabağ Sorunu

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 122 KB

...n bu metin 2009’da tekrar gözden geçirildi ve şu altı noktayı içerdi:19 • Dağlık-Karabağ’ı çevreleyen alanların Azeri kontrolüne geri verilmesi,• Dağlık-Karabağ’a güvenlik ve özerlik sağlayan geçici bir statü verilmesi,• Ermenistan’ı Dağlık-Karabağ’a bağla-yan bir koridor,• Dağlık-Karabağ’ın nihai hukuki statü-sünün gelecekte belirlenmesine dair yasal olarak bağlayıcılığı bulunan sözlü irade beyanı,• Ülke içinde yerinden olmuş insanların ve mültecilerin daha önceki ikamet adreslerine dönme hakkı...