4 The Download
0 Comment
21.04.2020 Upload date

Türkiye-Ermenistan Sınır Kapılarını Açmak Veya Açmamak

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 205 KB

...’nin payı, yaklaşık 170 milyon dolar olacak-tır. Bu en iyimser bakıştır. Türkiye’nin Erme-nistan’dan ithalatı da 40 milyon dolar olursa, demek ki toplam ticaret hacmi yaklaşık 210 milyon dolardır. Yani daha önceki çalışmalar-da en iyimser bakışla Türkiye’nin Ermenis-tan ile olan ticaretinin 40-200 milyon dolar arasında değişeceği tahminleri doğrudur. Bu verilere göre, Ermenistan pazarı Türkiye açı-sından dikkate alınmayacak kadar önemsiz bir pazardır denilebilir. 2013 yılı verileriyle ayrıntılı ...