75 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Ural-Altay Mitolojisinde Arketipler Ve Semboller - Andrey Markoviç Sagalayev

Mitoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

... ataları tarafından benimsenen anonim paleo-Sibir katmanını besleyen tarihî-kültürel birliği belirlemek için kullanılır. Bu birli­ğin somut içeriğini ve özünü meydana çıkarmak gerekiyor.Geniş ölçüde Sayan-Altay dağ kuşağını ve Ural-Altay birli­ğini içine alan Batı Sibirya bölgesi, kendine özgü ikili toplumun tekliğinin bir sınıfını oluşturur. Dağ ve Taygada oluşan dünya görüşü sistemlerinin karşılaştırmalı incelenmesi, Kuzey Asya insanları tarafından genel ve özel, kısmi ve evrensel bütünlükte m...