51 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Uzi Baram & Lynda Carroll - Osmanlı Arkeolojisi

Arkeoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 21 MB

Osmanlı İmparatorluğu, 14. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarındaki yıkılışına kadar dünyanın en geniş imparatorluklarından biriydi. Sınırları bugünkü Hırvatistan’dan Yemen’e uzanan ve Kuzey Afrika'nın geniş bir bölümünü içine sektör bu İmparatorluğun, dünya tarihi yüzeyinde geniş bir etkisi olduğu gibi, Ortadoğu ve Balkanlar'ın tarihi ve halkları yüzeyinde de önemli etkileri vardı.Ama arkeologların bu bölgeye ilişkin anlattığı öykülere dayanan biri, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanlar varolduğunun zor farkına varır. Bölgenin arkeolojik öyküleri insanlığın tarihöncesi başarılarını, tarımın ve ilk yerleşimlerin doğuşunu anlatır. Bu çalışmalar sayesinde Yunan, Roma ve Bizans'ın klasik uygarlıklarının yanı sıra, Tunç Çağı'nın geniş kentleri ve Demir Çağı'nın imparatorlukları konusunda oldukça bilgi sahibiyiz. Bazı arkeologlar İslam tarihinin erken dönemlerini bile araştırdılar. Ama günümüze yaklaşıldıkça arkeolojik araştırmalar gücünü kaybeder. Ortadoğu'nun yakın geçmişine yönelen arkeolojik talebin zayıflığı maddi kalıntıların yokluğundan değil, bir arkeolojik geçmişi yapan öğelere ve onların bağlantılarının ne olabileceğine ideolojik gözlüklerle bakılmasından kaynaklanır. Osmanlı dönemini, araştırmaya değer bir altın çağ olarak gören arkeologların sayısı günümüzde çok azdır. Ama artık giderek artan sayıda arkeolog, sanat tarihçisi ve tarihçi son 20 yılda Osmanlı arkeolojisinin geliştirilmesine eğilmeye başladı. Bu kitabın, Osmanlı coğrafyası’nın yakın geçmişinin anlaşılması için arkeolojik araştırmaların taşıdığı potansiyeli ortaya koyacağına ve daha geniş kesimlere Osmanlı İmparatorluğu arkeolojisini tanıtacağına inanıyoruz.