16 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Uzun Hasan Ve Şeyh Cüneyd - Walther Hinz

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...ibi, sadece bir tarikatın veya bir dini devlet minyatürünün reisi değildi. Safevi şeyhi aynı zamanda lran, ve Doğu Anadolu'nun bir parçasına hakim bir büyük devletin mutlak hükümdarı olduştu. lran şahı olan lsmail şiiliği kat'ı olarak İran'ın devlet dini yapmıştı. Şi tlik, lran'ın din bakımın­dan bariz vasflo olmuştu. Bu halin, lran'ın Osmanlı devleti ve diğer müslüman devletlerle münasebetinde kendini hisettirmesi tabii idi. Şah İsmail, o vakte kadar ecdadının feragatlı çalışma neticesinde dışa...