66 The Download
0 Comment
18.12.2019 Upload date

Victor J. Stenger - Başarısız Hipotez Tanrı

Din

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Tarih boyunca Tanrı'nın varlığı üzerine tartışmalar geniş boyutta felsefe ve teoloji alanlarında yapılmış, bu arada İlim sektör kenarında oturup bu düşünce ve sözcükler mücadelesini izlemekle yetinmişti. Fizikçi Victor J. Stenger, Şayet Tanrı varsa, bir takım bilimsel kanıtların da bulunması gerektiğini söylüyor. Musevi, Hıristiyan ve İslâm dinlerinde sunulan Tanrı kavramını herhangi bir bilimsel hipotez olarak ele sektör Stenger, evrenin bir yaratıcı elinden çıktığı ve insanların Tanrı'nın özel yaratıları olduğu görüşlerini tartarken fizik ve astronomideki yeni bulguları tartışıyor. Son dönemin modası Akıllı tasarım savlarını Tanrı'nın biyoloji üzerindeki etkisi olarak görüyor. Tüm bilimsel bulgularla kanıtları değerlendirdikten sonra evrenin Tanrı mevcut olmasa nasıl olabileceği beklenirse öyle olduğu sonucuna kuşkuya mahal bırakmayacak boyutta varıyor.