27 The Download
0 Comment
18.12.2019 Upload date

Walter Burket - İlkcağ Gizem Tapıları

Din

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Yunan dilinin en önde gelen tarihçisi Walter Burkert'in, eski Yunan dinine ait dinsel inançların ve uygulamaların küçük adlandırılan yönlerine dair kapsamlı ve karşılaştırmalı bu çalışmasında, yaklaşık olarak bin sene evvela Yunan ve Roma halkının dininin geniş kültürü arasında yeşeren gizemli ve mistik tapınışlar ele alınıyor. Bu kitap, ne bir tarihçe ne de bir inceleme olup, beş ana tapınma yüzeyinde yoğunlaşan karşılaştırmalı bir fenemenolojidir. Gizemleri ve bunlara ilişkin ayinleri, üyeliği, örgütlenme ve yayılmayı tanımlarken Walter Burkert, kendisinden beklediğimiz engin bilgiyi gösteriyor; bunun beraberinde sofuların deneyim ve motivasyonlarını yorumlarken duyarlı ve sempatik davranıyor