18 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Will Ve Ariel Durant - Tarihten Alinacak Dersler

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...ir pro­vası olduğu" görüşü acaba gerçek mi?Yanlışlan düzeltmeye nereden başlayacağımı bilemiyo­rum. Yazının İngilizce aslındaki human nature kelimeleri,Önsöz13"insanoğlunun yazgısı" diye Türkçe'leştirilmiş! İbaredeki nature kelimesi, "tabiat, mizaç, yaradılış, maya" mânasma- dır; yazgı ise, "kader, kısmet, mukadderat, alınyazısı" de­mektir ki, çevirmen, "devletlerin yazgısını söylemeye" keli­meleri ile nature kelimesini "alınyazısı" anlamında kullan­mış. Ama o zaman sormak gerekecek: "tabiat, mi...