11 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

William Faulkner - Hayatı Sanatı Eserleri - Varlık

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

...sanlık çerçevesi içinde düşününce, tutumu daha olumlu hale gelmiştir. O vakit onlara bütün acı Çeken­lerdeki, felakete uğramışlardaki haysiyeti, hayat karııısında peygamberce sabrı ve ruh derinliğini vermiştir. Zencilerin kim­liğini anlatırken şunları belirtmişti: " ... zavallı ve zamansız bir sabır, sürüp giden bir huzur duygusu: Çocuksu ve boynu bükük bir becerlksizlikle çelişik bir güven kanşımı." Faulk­ner, 1929 da çıkan Bea ve Gazap'ta söylüyordu bunu. Aynı ro­m.ana on beş yıl sonra yazdığı...