32 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Wittgenstein - David Pears - Afa 1985

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

...tap, Wittgenstein'ın Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce Cambridge'de birlikte ça­lıştığı Russell'ca büyük hayranlıkla karşılanmış ve Viyana 14 Giri:ı Çevresi filozofları üzerinde de önemli etki yapmıştı. Dilsel felsefe (Linguistic philosophy) üzerinde sonradan yaptığı et­ki de güçlü idi. Fakat çok soyut oluşu ve felsefe sorunları­nın ayrıntılarına pek sık inmeyen bir üst düzeyde kalışı ne­deniyle, bu etkiyi belirli bir uzaklıktan yapmıştı. Tractatus'un yayımlanmasından sonra Wittgenstein fel­s...