4 The Download
0 Comment
02.01.2020 Upload date

Wolfram Eberhard - Çin Denemeleri

Dilbilim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Şimdi, Çinliler'in, edebiyatını nasıl sınıflandır­
dıklarını kısaca görelim. Her türlü edebf nevin başın­
da büyük kldsik /else/e eserleri ile bunlann tefsirleri
bulunur. Sonra, tarihe ait eserler gelir ki, bunlara
yalnız resmi tarihler, yayınlanmış dosyalar ve saire
girmez, bir de önemli şahsiyetlerin biyograflan, idare
meseleleri üzerinde yazılar ve bilhassa, tarihin tali
kolu olarak kabul edilen coğrafya, genel heyetiyle girer.