8 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Y. Hakan Erdem - Osmanlı'da Köleliğin Sonu 1800-1909

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 20 MB

...ı ş oldu�u üç köleyi ölenlerin yerine Mora'ya göndermek için izin istiyordu. Bu talebin içerdiği istihza açıktır. İbrahim Paşa ve Mısır­lı birlikleri, isyanı bastırnıak için Osnıanlılar adına savaşıyor ve aralannda kölelerin de bulunduğu askerleri onlar adına hayatlarını kaybediyorlarken, Mısır'a ve Mısırlılara köle satışı yasaklanmıştı. ibrahiın Paşa belki de in­ceden ineeye bu dunınıu protesto ediyor ve yasağın yersizliğin i göstenneyi anıaçl ıyordu. Ne var ki, belgenin kısa oluşu, böyle bir s...