0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Yahya Başkan - Orhan Beyin Theodora İle Evliliği

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 724 KB

...vullar, flütler ve her türden müzik enstrümanları duyuluyordu. Enstrümanlar sustuğunda, gelinin onuruna methiyeler düzülüyordu. Ellerinde fenerlerle diz çök-müş bir şekilde görevliler gelinin etrafındaki yerlerini almışlardır. İmparator ise tek başına atına binerken diğer herkes ayakta beklemiştir. Orhan’ın süvarileri bile attan inmişlerdi. Perdeler kaldırıldığında her yanı altın kaplamalı pamuk ile kaplı platform üzerinde gelin belirmiştir. Çömeldikleri için görünmez halde olan harem ağaları ta...