0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Yalan Söyleyen Tarih Utansın 4 - Mustafa Müftüoğlu

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 14 MB

...tilavet olunup dua edilir, bila-Eskikitaplarim.com----YALAN SOYLEYEN TAR!H UTANSIN! 41 hare Hunkar tarafmdan Agalar Kaprsmda Serdar-1 Ekrem'e teslim edilirdi. Daha soma merasimle Divanyolu'nu takiben Davutpa§a'daki karargaha goturUlen Sancag1 f;lerif orada hususi bir mahalde muhafaza olunur, ordunun hareketinde aynca Sancag-1 :;:erifi tes.yi' merasimi yaprllr ve sava§tan donus.te yine aym merasimle Hrrka-i Saadet Dairesi'ne ko-nulurdu. KEMAN-1 PEYGAMEERi (Yay): Bir metre, onyedi santim uzunlugun...