3 The Download
0 Comment
29.11.2020 Upload date

Yeni Başlayanlar İçin Lenin - Oskar Zarate

Çizgi Roman

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 14 MB

...al adaletsizliği betimleyen bir karikatürdür. Gelgelelim, Rusya’daki sınıf mücadelesi, Lenin’in Marx’a referansla kavradığı şekliyle, çok daha karmaşık bir nitelik taşıyordu.7ÇARLIK FEODALİZMDİRDEVLET, RUSYA'NIN MUTLAK TEK HAKİMİ OLAN MONARK ÇARLA ÖZDEŞLEŞMİŞTİR...ÇAR II. NİKOLA (1868-1918)Peki am a, Çar’ın ‘m utlak iktid an ’m n kaynağı ne? 1 613’ten beri Rom anov hanedanının Ç arları güçlerini feodal sistem den, yani hem toprağın hem de köylü-serflerin* sahibi olan küçük bir soylu sın ıf olm a...