20 The Download
0 Comment
16.01.2020 Upload date

Yilmaz Oztuna - Iı. Sultan Mahmud

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 611 B

Mehmed Ali Paşa isyanının arasında kalmış ordusunu kendisi Iağv ve ilga etmiş, donanması İngiltere-Fransa-Rusya tarafından yakılmış ve dağılmak üzere olduğu sanılan Osmanlı İmparatorluğu'na yeni bir umut olan padişah...
Yılmaz Öztuna, II. Sultan Mahmud adlı kitabında, tamamen çözülmüş, fonksiyonunu kaybetmiş, yozlaşmış bulunan devlet müesseselerini yenileyen II. Sultan Mahmud'un kısa biyografisini ve 31 yıllık saltanat döneminin ana çizgilerini aktarıyor.