23 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Zerdüşt - Haşim Rezi

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 723 KB

...bilinmektedir ve eli­mizde bu tarihe uzanan tek bir tarihi belge bulunmamaktadır. İran sözlü edebiyatında masallarda ve folkloründe ki bunların bir benzeri Pehlevi edebiyatında bulunur, ayrıca ona yakın bir kaynak olan Zat-Sparam'da ve Ebu Reyhan Biruni'nin de be­lirttiği, Zerdüşt Büyük İskender'in doğumundan 258 yıl önce yaşamıştır. Bu da peygamberin yaşadığı dönemi milattan önce 660 ila 583 yılları arasında olduğuna işaret ediyor. Ama bilim, elimizdeki bu tarihin de doğruluğunun kesin olmadığı...