18 The Download
0 Comment
14.04.2020 Upload date

Ziyâ Paşa - Önder Göçgün

Biyografi & Anı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

... s. 130219) Eş’âr-ıZiyâ, IsL 1298, s. 231-2322 0 ) Rûz-nâme-1 Ceride-i Havâdis, nu: 505, 27 Cumâde’l-ûlâ 1282/1865cılıgı'na, Ziyâ Paşa’)^ da ikinci defa olmak üzere Kıbns mutasamflıgı’na tâyin etti O da, havası kendisine ve âilesine yaramadığı için Kıbns yerine Rodos Muta- samflıgı'm istedi. Bu teklifi kabul olunarak, Rodos Mu­tasarrıflığı verildi Ne var ki, bundan dört gün önce Ziyâ Paşa, Nâmık Kemâl ile birlikte yurd dışına kaçmıştı Şâirimiz, 7 Recep 1871'de Paris’te yazdığı bir Kaside'de bu k...