115 The Download
0 Comment
16.01.2020 Upload date

Ziya Şakir - Talat - Enver - Cemal Pasalar

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

“Tarih değil, hatalar tekerrür eder...”

Talat, Enver ve Cemal paşalar; Osmanlı İmparatorluğu’nun arasında olduğu en buhranlı yıllarında, devlet yönetimini ellerine alarak son devre damgasını vurmuş üç önemli şahsiyettir. İmparatorluğun çöküşünü durdurmak için yaptıkları icraatlar, maalesef çöküşü daha da hızlandırmaktan öte bir sonuç vermemiştir. Kendileri konusunda şimdiye kadar çok eser yazılmıştır. Bu eserlerden bazıları, paşaların sadece “hürriyet-perver”liklerini, birileri ise “akılsız”lıklarını ortaya koymaya çalışmıştır.

Elinizdeki ürünü diğer eserlerden ayıran en önemli özellik ise; paşaların hayatını, doğumlarından ölümlerine kadar, akıcı bir üslupla ve objektif bir boyutta kaleme almış olmasıdır. Eserde ele alınan meseleler arasında; İttihad ve Terakki’nin kuruluşu, Sultan Abdülhamid’in İttihad ve Terakki karşısındaki çaresizliği, Meşrûtiyet’in ilanı, Bâbıâli Baskını, İttihad ve Terakki’nin başlattığı ihtilal geleneği, paşaların Birinci Cihan Harbi’nde oynadıkları rol, kimler tarafından ve nasıl öldürüldükleri sayılabilir. Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri süregelen İttihad ve Terakki düşmanlığına değişik bir zaviyeden çözüm arayan ve bir çırpıda okunabilecek, mükemmel bir çalışma...